דואר אלקטרוני: hadarby@gmail.com  
טלפון נייד: 052-5518944